Jump to content

se7en

Leden
 • Content Count

  329
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by se7en

 1. se7en

  Popover-Portaalrij

  Ik begrijp de reactie niet al te best daar ik het geprobeerd had en het niet lukt. Misschien deed ik wel iets verkeerd
 2. Is het mogelijk om in een popover een portaalrij aan te maken.
 3. Is het mogelijk om documenten (meestal pdf-bestanden) via een containerveld op sharepoint in een voorziene map te plaatsen.
 4. in de help instructie staat vermeld dat, indien een popover buiten het scherm valt er schuifbalken tevoorschijn komen. Helaas lukt dit niet bij mij. Als je met de pijltjes klikt zie je ze even. ook gaat het steeds naar de onderste zijde van het laagste veld, ook al staat er nog wat witruimte
 5. Ik zal moeten verder leven met de "xlsx" die wordt aangemaakt via filemaker 13. Welk commando dien ik te gebruiken bij "Event verzenden" om alle files in een bepaalde map met extensie "xlsx" te verwijderen. Kan ik het dos commando "delete *.xlsx" hier opnemen. Graag zou ik natuurlijk ook excel of nog beter het actieve werkblad sluiten.
 6. ik heb een file die door FM 13 aangemaakt wordt via verzenden naar Excel. Automatisch wordt deze ook bewaard in de desbetreffende map. Helaas nu met extensie xlsx Als ik deze file die ik automatisch laat openen nu bewaar als xls zit de file 2 maal in de map. Dit is vervelend omdat alles zo onoverzichtelijk is. Ook wordt het meestal vergeten om de optie "bewaar als" te gebruiken. Bestaat er een conversieprogramma dat we eventueel kunnen aansturen vanuit Filemaker om van xlsx over te gaan naar xls Wij werken op windows.
 7. Ik werk op een windows maar met de versie FM 13 heeft Filemaker ook de extensie xls verlaten
 8. Met de exportfunctie als tab is het niet mogelijk reden : kan niet geïmporteerd worden in het andere programma is er geen mogelijkheid om binnen FM 13 ook nog te kunnen kiezen voor de extentie xls
 9. Bestaat er in Filemaker 13 nog een mogelijkheid om via het opslaan naar een Excel-bestand de extentie "xls" ipv "xlsx" mee te geven. Dit om reden dat een programma waar wij de exportfile inladen niet compatibel is met xlsx Bedankt
 10. se7en

  vensters aanpassen

  En kan je dat ook voor MAC
 11. se7en

  vensters aanpassen

  Ik zoek naar een oplossing om het actieve venster van Filemaker aan te passen aan de grootte van de layout.
 12. Ik kan het venster wel maximaliseren maar de applicatie past zich niet aan aan de max grootte van het venster. Bestaat hiervoor een commando
 13. Is het mogelijk mij uit te leggen hoe ik vooraf kan vragen welke volumes er zijn
 14. Momenteel maak ik via applescript vanuit Filemaker een map op volgende manier "do shell script " & "\"mkdir -p " & "'" & $$Folder & "'" & " \"" waarin $$folder volgende informatie bevat /Volumes/gedeeldemap/folder1 Dit werkt perfect. Probleem is wel dat elke keer je de servermap verwijderd van je mac, er bij de volgende opstart een cijfertje wordt achtergeplaatst. de naam van de gedeeldemap wordt dan : gedeeldemap-1 Op dat ogenblik is het pad niet meer juist. Hoe kan ik dit verhelpen. Er wordt enkel op mac gewerkt.
 15. Kan applescript ook op een iPad gebruikt worden. Is dit met hetzelfde commando voor het aanmaken van een map
 16. Via welk script kan ik binnen een mac omgeving via vpn een map aanmaken waar ik de mapnaam in een variabele ga onderbrengen.
 17. Er staat een databank op een MAC server met VPN -instelling. Graag zou ik hier vanop afstand willen op inloggen. Dien ik eerst een poortkoppeling te maken in de timecapsule. Graag informatie
 18. Enkel als ik print vanuit Filemaker (met en of zonder FM butler) krijg ik volgende foutmelding. Print driver host for 32bit applications werkt niet meer. We gebruiken een Dell optiplex met systeem 7 64 bit de driver voor de Dell color laser 5100cn voor windows 7 64 bit werd gedownload en geinstalleerd. toch krijg ik de fout van 32bit. Heeft iemand dergelijke fout al gemerkt.
 19. ik denk dat het verkeerd begrepen werd daar het volledig veilig is. Vooreerst wil ik aanhalen dat enkel de map dient aangemaakt te worden en er een url dient te bestaan naar die map. Dat gebeurt perfect. Documenten die erin geplaatst worden hebben geen verdere binding met FM. Horen wel bij het dossier maar hoeven niet geopend of opgehaald te worden via FM. Ophalen via FM zou te omslachtig zijn. In eerste instantie was de databank zo opgebouwd. Als je een nieuw dossier aanmaakt wordt er een map aangemaakt met dat dossiernummer met daarin het logo. Indien dat record wordt gewist verdwij
 20. de map die ik aanmaak wordt geplaatst in een map documenten waarin ik het ID van een dossier gebruik om de map een naam te geven. containers beheren en in de basisdirectory aangeven waar je de map documenten wil plaatsen. vervolgens een containerveld aanmaken waarbij je "containergegevens extern opslaan in verbinding tot " gaat aanvinken in open opslag breng je het IDnummer van het dossier. bv Dos_0001. Dan heb ik een logo terhoogte van de databaselocatie geplaatst. Bij het script dat een nieuw dossier aanmaakt importeer ik dat logo in het containerveld. Hierdoor wordt automatisch in de
 21. Een nieuwe map kan ik aanmaken door een kleine afbeelding in een externe container te importeren. Via bestandspad kan ik het pad gaan ophalen. Nu wil ik die map openen maar dat lukt niet. heb geprobeerd om daar die file:///Volumes/ voor te zetten. Een vergissing gemaakt door een map over te slaan. mijn excuses. bovenstaande werkt
 22. het lukt mij niet om met volgend pad de map te openen. file://Mac Mini Snow/Users/Dropbox/shared_/FM/Dos_001/
 23. Map mag openen naast Filemaker. Bedoeling is om bij de aanmaak van een nieuw dossier een map aan te maken waarin later gegevens kunnen ingebracht worden. In dit dossier zit dan de link naar die map. Je kan een map aanmaken via containers maar lukt dit ook via een script
 24. Is het mogelijk om een pad van een map in Filemaker op te slaan en deze map automatisch te laten openen door een knop
 25. se7en

  printerpoort

  Bij het afdrukken van een FM document krijg ik volgende mededeling : De afdruk kan niet worden voortgezet omdat deze printer niet op een poort is aangesloten. Gebruik het configuratiescherm om een poort in te stellen. We werken met windows 7 en een Dell lASER 5100 Dell Laser Printer 5100cn PCL6 Er wordt gebruik gemaakt van FM butler maar ik veronderstel dat dit er niets mee te maken heeft daar het vanaf een andere computer wel werkt. het is een netwekpiner die ingesteld staat op een standaard TCP poort 192.168.123.198
×
×
 • Create New...