Jump to content

Donamd

Leden
 • Content Count

  358
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Zou er een mogelijkheid bestaan om met Filemaker Go op een Pdf bestand welk in een container ingevoegd is, handgeschreven notities toe te voegen ?
 2. Oplossing gevonden in een bericht van 2005 op Clarify.
 3. Via de Inspector kan je de optie aanduiden om de Verticale schuifbalk al dan niet te tonen. Nu merk ik dat dit niet lukt als ik bij de werking Bladeren niet heb aangevinkt. Is dit correct en is hier eventuele een andere manier voor om dit toch te laten lukken ? Ik heb de selectie bij Bladeren niet aangevinkt omdat het invoerveld getoond dient te worden, maar waarbij de gebruiker enkel mag lezen maar geen wijzingen kan aanbrengen aan de inhoud van het veld.
 4. Kan voorwaardelijke opmaak toegepast worden op onderdelen van een eigen menu die in de menu balk getoond wordt ?
 5. Als een script opstart wordt vanaf een client zijn de berekeningen correct, maar uitgevoerd vanop de server zijn de resultaten foutief. De situatie is als volgt. Ik heb 2 databestanden die hiermee te maken hebben. In bestand 1 zit het script en bestand 2 zitten de data's. In bestand 2 zitten 2 tabellen. Tabel 1 bevat een veld met hoeveelheden en in Tabel 2 zit een berekeningsveld dat het totaal berekent van het veld hoeveelheden van tabel 1, welke gevonden zijn via een relatie. Ter controle heb ik de server nu een mail naar mij laten sturen met het resultaat van het berekeningsveld van tabel 2. Hier bekom ik de waarde 0, terwijl dit niet correct is. Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
 6. Probleem is opgelost. Het probleem schuilde ivm het paswoord van bestand 2. Ik heb onlangs enkele aanpassingen gedaan ivm paswoorden en bij het bestand 2 van Data bleek dit nog niet aangepast te zijn.
 7. Zou het kunnen dat het iets te maken heeft dat mijn toepassing uit meerdere FM bestanden bestaat. Het script is namelijk bewaard in bestand 1, bij mij genoemd Soft en roept gegevens op uit een tabel van bestand 2, bij mij genoemd Data. In bestand 1 zijn wel relaties gemaakt verwijzend naar bestand 2 en toont zoals eerder al gemeld vanaf een client wel de gegevens in een layout bewaard in bestand 1 met Data van bestand 2.
 8. Bij mijn eerste script dat ik wil laten uitvoeren vanop FM Server blijkt een fout te zitten. Wellicht is dit een beginnersfout waar ik niet onmiddellijk de oorzaak van zie. Ter controle om de oorzaak van het probleem op te lossen heb ik een script stap toegevoegd om een mail te sturen. Hierin noteer Get ( GevondenTelling ) om te controleren hoeveel records er gevonden zijn en eveneens Get ( LaatsteFout ) om een eventuele fout te noteren. Bij GevondenTelling wordt 0 gemeld en bij LaatsteFout wordt 101 genoteerd. Nochtans als ik dit script laat uitvoeren vanaf een client worden er wel 2 records gevonden, zoals ook de bedoeling is. Ik heb de controle mail ook al even laten uitvoeren voordat de zoekopdracht gestart werd en bij GevondenTelling werd dan 1 genoteerd en was er geen foutmelding. Er zijn echter meer dan 1000 records in de tabel _Produkten aanwezig. Begrijp dus niet goed waarom dan bij GevondenTelling maar 1 staat. Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
 9. Hoe kan ik best fout 301 opvolgen als deze zich voordoet. Ik weet wel dat ik met een If gecombineerd met Get ( LaatsteFout ) ze kan opvangen, maar waar dien ik deze eigenlijk te plaatsen. Ik kan moeilijk achter elke stap 'Veld Instellen' deze vraag laten uitvoeren om te zien of een andere gebruiker ook in hetzelfde record zit of is dit toch de enige juiste manier ? Nu heb ik bijna in elk script de stap Foutafvanging Instellen op aan staan, maar merkte gisteren toevallig dat een script uitgevoerd werd, maar niet het gewenste resultaat gaf. Na dit even in detail te bekijken zag ik dat er zich een fout 301 voordeed die ik niet opmerkte doordat de Foutafvanging op Aan ingesteld was. Hoe lossen jullie dit op ?
 10. Kan ik het veld Werf ID als berekeningsveld toevoegen in de tabel Bestelbon Details om de waarde te bekomen uit de tabel Bestelbons ?
 11. In bijlage heb ik een schematische voorstelling gegeven van 3 tabellen die ik wil gebruiken om gegevens op te halen via een relatie. Momenteel is de relatie zo opgebouwd dat de records uit tabel Bestel Detail getoond worden die overeenkomen met het actieve record in de tabel Producten. Dit is correct maar ik zou een bijkomend criteria, nl Werf_ID, willen invoeren waardoor enkel de records getoond worden van de tabel die voor een bepaalde werf besteld zijn. In de tabel Bestel Detail zit echter het veld Werf_ID niet, maar wel in de tabel bestelbon. Hoe kan ik deze 3de tabel integreren om de juiste criteria's te bekomen voor de relatie. Relatie.pdf
 12. Probleem is opgelost. Op de layout waarop het commando 'Ga naar Schermafdruk' werd toegepast stond een barcode veld, dewelke aangemaakt wordt door 360 Works Scriptmaster. In sommige situaties was er geen barcode berekend en kwam hierdoor in de versie van FM11 een vermelding Error te staan en kon het blad gewoon afgeprint worden met deze melding op. Bij FM17 wordt dit niet afgedrukt en levert dit dus een foutmelding op. Voorlopig heb ik het veld van de barcode er afgehaald en is het probleem opgelost. Taak is dus nu om er voor te zorgen dat er in alle gevallen een bestaande barcode geprint wordt en dat er geen Error meer voor komt.
 13. Ik heb deze morgen mijn database van FM11 overgezet naar FM17, met de bedoeling vandaag definitief de overstap te maken. Nu kom ik nog een Java foutmelding tegen van 360 Works Scriptmaster. Dit komt op verschillende keren voor in een script. Bijvoorbeeld als ik commando geef Ga naar Schermafdruk bekom ik onderstaande foutmelding.
 14. Ik zou bij een herhalend veld de voorwaardelijke opmaak willen wijzigen voor de weergave van elke even weergave zoals gebeurd bij een portaal met Status van Alternatieve rij gebruiken. Ik heb bij de voorwaardelijke opmaak van het veld volgende formule toegevoegd Int ( Get ( NummerActieveHerhaling ) / 2 ) = Get ( NummerActieveHerhaling ) / 2 Als de waarde van de herhaling gedeeld wordt door 2 en deze afrond met integer en daarna vergelijk met de waarde van de herhaling gedeeld door 2, als deze dan hetzelfde is weet ik dat het een even getal betreft en dient bij elke even herhaling een andere kleur van achtergrond gebruikt worden. Dit blijkt echter niet te lukken. Iemand een idee ?
×
×
 • Create New...