Jump to content

DEER

Leden
 • Content Count

  33
 • Joined

 • Last visited

 1. DEER

  invoer beveiliging

  Wie kan me helpen bij het volgende probleem: Een tabel met 3 velden: veld1 = datum (mag gewijzigd worden) veld2 = unieke naam (input komt uit keuzelijst, dat zijn waarden haalt uit "Namen:Afkorting") veld3 = werkuren (mag ook vrij gewijzigd worden) Tijdens de invoer van de gegevens mogen alleen de velden veld1 en veld3 'vrij' worden ingevuld. Ik bedoel hiermee dat als er een fout wordt getypt er geen dramatische dingen gebeuren. Veld2 mag alleen worden ingevuld aan de hand van de keuzelijst. Andere waarden zijn absoluut niet toegestaan. Mijn probleem hiermee is, dat als je per abuis toch gaat letters of cijfers in de keuzelijst invoert (mocht niet, maar je deed het wel) dit toch geaccepteerd wordt en........... je hebt daarmee de bestaande unieke naam overgeschreven. Hoe voorkom je dit ? Is er een of ander schrijfblokkade mogelijk of een verificatie berekening die nagaat of het ingevoerde identiek is met een waarde uit "Naam:Afkorting" ? Met dank voor de reactie.
 2. DEER

  ZOEKEN zonder script

  Accoord, maar m'n doelstelling is dat bij de dagelijkse invoer van datum + naam vd werknemer + aantal gewerkte uren, het programma automatisch uit bovengenoemde matrix het meest recente uurloon leest dat bij de betreffende werknemer hoort en dit vervolgens ergens in een berekening meeneemt. Het automatisch had ik gedacht als een berekening. Niet als resultaat van een of ander script. Of........ weet iemand een methode dat er automatisch een script kan worden gestart na de invoer van een bepaald veld ? Bovengenoemde matrix wordt alleen geupdated als er aanleiding voor is, bijv. een nieuwe werknemer of loonaanpassing.
 3. DEER

  ZOEKEN zonder script

  Ik zit meer te denken in de richting van een matrix. Achter onderstaande link staan richtinggevende ideeën hierover. 'k Ben wel tot de ontdekking gekomen dat de creatie van een beetje matrix veel rekentijd vergt. Voor degene die de gewijzigde lonen invoert moet het een eitje zijn om de juiste gegevens op de juiste plaats te zetten. Een matrix (vertikaal de werknemers en horizontaal de lonen in de maand waarin ze gewijzigd zijn). http://www.spf-15.com/fmExamples/ Bedankt voor het meedenken.
 4. Wie kan me helpen met een oplossing op het volgende probleem ? In een database "Calculatie" voor de berekening van de kosten voor gewerkte uren staat het volgende vermeld: veld1 = datum veld1 = ID-nr van de werknemer veld3 = gewerkte uren veld4 = gewerkte uren x uurloon In een andere tabel "Tarieven" staan vermeld: veld1 = ID-nr veld2 = datum veld3 = uurloon veld4 t/m veld28 de maanden in 2009 & 2010 In de tabel "Tarieven" wordt per individuele werknemer het loon aangepast onder de betreffende maand. De bedoeling is dat bij de vrijwel dagelijkse invulling van de database "Calculatie" het programma automatisch, dus zonder script, gaat opzoeken in tabel "Tarieven" welk uurloon van toepassing is op bijvoorbeeld werknemer A (ID-nr xx), die gisteren 6 uur gewerkt heeft bij een externe klus. Met een variatie hierop: als deze klus een paar maand eerder geklaard was dan zou dat mogelijk een ander uurloon opgeleverd hebben als er tussentijds een loonaanpassing heeft plaats gevonden. Ik kan me voorstellen dat de oplossing gezocht wordt in de richting van een script. Maar dat vraagt weer een extra toetsaanslag die niet vergeten mag worden. Dit is geen excel, maar Filemaker. In excel werd de oplossing gevonden met INDEX en 2 maal een VERGELIJK in één formule. In feite moet je dus in de tabel "Tarieven" eerst vertikaal zoeken naar het exacte ID-nr, en dan horizontaal naar de beste benadering van de maand (veld2) en de ingevoerde datum (veld1). Wie kan de oplossing aandragen ? Bedankt voor de moeite. mvg., DEER
 5. Hallo, Binnen tabel A bevindt zich veld bedrag. Een optelsom van alle velden bedrag noem ik veld totaal die bepaald wordt met Resumé =totaal van bedrag Ik wil dat die optelling ( veld totaal dus )bewaren voor een berekening op een later moment in een andere tabel Hiervoor gebruik ik veld totaal_GLOB, die een globale opslag bevat van het bovengenoemde totaal. Het veld totaal_GLOB wordt berekend met totaal_GLOB = totaal Tabel A wordt in de loop der tijd langer. Het veld totaal wijzigt dus steeds en dus moet het veld totaal_GLOB ook mee wijzigen, nietwaar. Wat gebeurt er ? Na opstarten van de applicatie staat het veld totaal_GLOB weer op nul. Dat is nu niet de bedoeling. Alle acties vinden plaats op dezelfde laptop. Er komt dus geen netwerkverkeer aan te pas. Alle genoemde velden bevinden zich in dezelfde tabel. Wie kan me helpen ervoor te zorgen dat het veld totaal_GLOB niet spontaan z'n waarde verliest ?
 6. DEER

  subdirectory aanmaken

  'k Heb hem al gevonden. De omvorming vindt plaats via Substitute (BestandenPadPakbonFM ; "/" ; "\\" ) Bedankt
 7. DEER

  subdirectory aanmaken

  SuperWimmie, dit is em...... maar Een variabele pad (bijv deel van de naam van een klant) laten berekenen in Filemaker gaat prima met de "/" Maar hoe maak je hetzelfde pad voorelkaar met de "\" ? Filemaker begint te rillen als ie "\" ziet in een berekening. Middenin een kantenklare tekst geen probleem. Goed werkend voorbeeld: Systeem::BestandenPad1 & "/" & Systeem::BestandenPad2 & "/" & Systeem::BestandenPad3 & "/ " & Left (Bedrijfsnaam ; 6) & "/ Pakbonnen" Fouten opleverend voorbeeld: zie bovenstaand geval maar alle "/" vervangen door "\" Hoe bouw je een goede tekstregel in Event verzenden ? Heb jouw oplossing geprobeerd. Gaat goed. Maar dat is een eenvoudige tekstregel. Kun je me oplossing aanreiken voor (bijvoorbeeld) bovenstaande berekening dat middels een berekening in Filemaker geschikt gemaakt wordt voor gebruik met Event verzenden ?
 8. DEER

  subdirectory aanmaken

  Nog even voor de compleetheid: Stel $DoelSubDir = (zoals geformuleerd in Filemaker) D:/Goederenbeheer/Klanten/Christ/Pakbonnen en dit pad is reeds met Windows Verkenner gemaakt dan wordt het doelbestand gecreëerd foutloos op de bedoelde plaats met behulp van het script "uitvoerbestand opgeven" filewin:/$DoelSubDir/$Bestnm Echter als alleen het pad D:/Goederenbeheer/Klanten door WIndows Verkenner tevoren is aangemaakt en je vraagt Filemaker met een script om dan de rest van het pad te creëren, nl /Christ/Pakbonnen , en vervolgens het bedoelde bestand daarin te maken ... dan zegt de foutmelder van Filemaker dat ie het bestand, bedoeld in $Bestnm, niet kan wegschrijven op de harde schijf... Kortom, de oplossing Dit betekent dat de waarde van $Bestnm niet voldoet aan de syntaxregels voor bestandsnamen. roept bij mij vragen op als: hoezo ? Waarom werkt $Bestnm in het ene geval goed en in 't andere niet goed ? mvg., DEER
 9. Hallo Hierbij een vraag over het opslaan van een variabele bestandsnaam in een nog aan te maken subdir. In veld BestandenPadPakbon uit de tabel Verkoop staat een berekening voor een relatief pad naar een subdir die al bestaat of nog aangemaakt moet worden. BestandenPadPakbon = Systeem::BestandenPad & "/" & Left (Bedrijfsnaam ; 6) & "/Pakbonnen" In een script krijgt de variabele $DoelSubDir de waarde uit BestandenPadPakbon In dezelfde script krijgt de variabele $Bestnm een variabele bestandsnaam toegewezen. In de script wordt de plaats van het doelbestand weergegevens als filewin:/$DoelSubDir/$Bestnm Het probleem: Als het pad, dat in BestandenPadPakbon wordt berekend, fysiek bestaat, dan loopt alles op rolletjes. Moet het echter nog aangemaakt worden (door Filemaker) dan zegt de foutmelder van Filemaker dat ie het bestand, bedoeld in $Bestnm, niet kan wegschrijven op de harde schijf. Hoe wordt dit probleem opgelost ? mvg., DEER
 10. Mensen, bedankt voor jullie meedenken. Het ei van Columbus bleef deze keer overeind: In de tabel hierboven (codering.jpg) staat in lijstvorm het resultaat van een zoekopdracht met een script. Aan de tabel "bedrijven" heb ik een extra veld toegevoegd: ExtrVd Aan bovengenoemd script wordt na de zoekprocedure een "veldinstellen" opdracht toegevoegd met een looping om in alle opgezochte records het veld ExtrVd te voorzien van een exact gelijke unieke code. In de relaties is een relatie gelegd tussen bedrijven 3 : ExtrVd en bedijven : ExtrVd. En ziedaar: het portaal zet alle geselecteerde bedrijven netjes onder elkaar ongeacht of zij al dan niet meerdere gemeenschappelijke eigenschappen hebben. Het idee werd gehaald uit het relatiegebeuren wat in beide FP7-bestanden werd gebruikt.
 11. 'k Ben blijkbaar heel slecht in het uitleggen... In onze database staan een groot aantal bedrijven. Aan ieder bedrijf worden een aantal eigenschappen toegekend bij de invoer. Hij is bijv. leverancier of fabrikant of klant. Hij heeft 1 vestiging of tussen 1 en 10 of meer dan 10. Hij zit in de overheidssector of onderwijs of.... vul maar in. En zo hebben we er 35 "eigenschappen" bedacht. Het is mogelijk dat aan een bedrijf slechts 1 eigenschap -uit onze serie- is toegekend of meerdere. Soms willen we onze database aan bedrijven filteren op bepaalde eigenschappen. Dit kunnen dus 1 of meerdere gelijktijdig zijn. Om de zoekopdracht snel te laten verlopen hebben we bedacht om alle 35 eigenschappen te bundelen in bedoelde binaire reeks. Een "1" betekent dat ie eigenschap "x" heeft en een "0" dat ie eigenschap "x" niet heeft. Via een script met zoekopdracht heb ik geprobeerd de uitslag in een portaal zichtbaar te maken. In deze script wordt het een filter samengesteld uit een groep van 35 (eigenschappen) selectievakjes. In feite wordt hierin weer een binaire reeks gecreëerd. De zoekopdracht vergelijkt welke "1"-nen van het script (=filter) overeenkomen met de binaire reeks. De uitslag moet in een portaal zichtbaar worden gemaakt. In tabel Codering_Ber_Tot heb ik willen aantonen welke combinaties na de zoekopdracht zoal tevoorschijn kunnen komen. In de tabel worden ze allemaal getoond, maar in een portaal worden per 'scroll' alleen die combinaties getoond die identiek zijn. 'k Heb ResultaatPortaal.fp7 uitgeprobeerd, maar deze heeft het nadeel dat er, naarmate je meer eigenschappen aankruist, meer records getoond worden. In mijn optiek is dit niet de bedoeling. In de praktijk is het zo: hoe meer eigenschappen je aangekruist, des te minder bedrijven aan dit filter voldoen: Iedereen kan klant zijn, maar niet iedereen heeft meer dan 10 vestigingen EN zit bij de overheid EN is klant. 'k Heb FilterEigenschappen.fp7 uitgeprobeerd, maar deze heeft het nadeel dat ie het EN EN verhaal (zie boven) niet ondersteunt. Kortom, het ei van Columbus laat nog op zich wachten.
 12. In bijgaande 'codering.jpg' is het resultaat te zien na het zoeken op 1 categorie, nl. "klanten". In totaal zijn het er 12 die allemaal in de tabelweergave getoond worden. (codering.jpg is een screenshot van dit deel uit de tabel). Aan de 12 bedrijven in dit voorbeeld zijn op 6 verschillende combinaties van eigenschappen toegekend. Alleen de eigenschap "klant" hebben ze allemaal gemeenschappelijk. In het plaatje zie je 6 onderverdelingen: 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12 en 1 en 3 en 4 en 7 en 9. Ik wil ze in een portaal ook allemaal gelijktijdig zichtbaar hebben. Zoals nu geprogrammeerd is moet ik 6 maal scrollen om de 6 groepen achtereenvolgens zichtbaar te maken. In de relatiegrafiek (basisbestand = bedrijven) wordt in het hoofdvenster in een portaal alle bedrijven getoond vanuit bedrijven 2. Na de selectie worden de geselecteerde bedrijven in een ander venster getoond in een portaal vanuit bedrijven 3 'k Ben benieuwd naar je antwoord. Als je meer info wilt, lees ik het wel.
 13. Vraagje: wat gebeurt er in jouw oplossing anders dan in de mijne ? Er zijn op dit moment 36 verschillende eigenschappen voorgeprogrammeerd. Per bedrijf worden slechts enkele gebruikt. Stel even ter verduidelijking: 25 van de 35 bedrijven zijn klant. Van die 25 zijn 10 scholen en 5 overheidsinstellingen en 3 kantoren. Ik wil uit de reeks 35 bedrijven de klanten selecteren. In de tabelweergave worden alle 25 netjes zichtbaar, dwz 25 records met namen van klanten In de portaalweergave weer de vermelding (in het linker werkvenster) van 25 records. Ga je langs de 25 records scrollen, dan zie je resp. 3 verschillende portaaloverzichten: de groep van de scholen (10 namen onder elkaar), de groeps van de overheidsinstellingen ( 5 namen onder elkaar) en tot slot de groep van de kantoren ( 3 namen onder elkaar). Ik had graag in één portaaloverzicht alle 25 namen onder elkaar. Is jouw uitleg de sleutel tot de oplossing van geschetst probleem. Klinkt een beetje raar misschien, maar ik doorzie jouw versie niet helemaal. Ik kan beter nog een keer vragen, dan een heleboel tijd steken in iets wat achteraf misschien niet had gehoeven. Neem mijn onbegrip niet kwalijk.
 14. Hallo, Kan iemand me verder helpen ? In mijn FM-database staan een groot aantal bedrijven + allerlei bedrijfsgegevens opgeslagen. Met behulp van selectievakjes zijn bij de invoer van de bedrijfsgegevens diverse eigenschappen aangekruist. Nu ga ik selecteren op basis van meerdere keuzes. Daartoe worden alle eigenschappen in dezelfde volgorde in een soort binaire rij geplaatst: aangekruist = 1 en niet aangekruist = 0. Je krijgt dan een reeks van bijvoorbeeld 0000000100000000110000000 . Er zijn hierbij 3 eigenschappen aangekruist. Bij het sorteren worden de overeenkomende '1'-nen op dezelfde plek eruit gevist: dit vormt dan de geselecteerde reeks. Alle bijbehorende bedrijfsnamen worden netjes in een tabel getoond, maar dat gebeurt niet in een portaal in de formulierweergave. De portaal laat per gevonden record alleen die bedrijven zien die voldoen aan exact dezelfde binaire reeks. Op zich heel correct. Maar nu het probleem: Als ik 1 eigenschap kies dan is het mogelijk dat meerdere bedrijven getoond worden. Het zoekresultaat wordt compleet getoond in een tabeloverzicht. Maar in het portaaloverzicht worden de bedrijven gerangschikt naar de overeenkomende binaire reeks. Je moet scrollen om alle bedrijven tevoorschijn te krijgen. Hoe krijg ik alle bedrijven, zoals getoond in het tabeloverzicht ongeacht de samenstelling van de binaire reeks, netjes onder elkaar in een portaaloverzicht. Ik hoop dat dit verhaal duidelijk is. Bedankt.
 15. Bedankt voor de oplossing. Toch nog een vraag: hoe kun je met behulp van de Manipulator vanuit Filemaker de Outlook-takenlijst aansturen zodat je op de door jou gewenste tijden (meerdere keren dus, die in Outlook overigens netjes instelbaar zijn) een herinnering krijgt. Bij de gedownloade versie is een lijst met PCEM_SetFieldData ("???" ; "???"). Welke "SetFieldData" zijn geschikt om Outlook hierin naar mijn hand te zetten ? Bedankt
×
×
 • Create New...