Jump to content

DEER

Leden
 • Content Count

  33
 • Joined

 • Last visited

 1. Wie kan me helpen bij het volgende probleem: Een tabel met 3 velden: veld1 = datum (mag gewijzigd worden) veld2 = unieke naam (input komt uit keuzelijst, dat zijn waarden haalt uit "Namen:Afkorting") veld3 = werkuren (mag ook vrij gewijzigd worden) Tijdens de invoer van de gegevens mogen alleen de velden veld1 en veld3 'vrij' worden ingevuld. Ik bedoel hiermee dat als er een fout wordt getypt er geen dramatische dingen gebeuren. Veld2 mag alleen worden ingevuld aan de hand van de keuzelijst. Andere waarden zijn absoluut niet toegestaan. Mijn probleem hiermee is, dat als je pe
 2. DEER

  ZOEKEN zonder script

  Accoord, maar m'n doelstelling is dat bij de dagelijkse invoer van datum + naam vd werknemer + aantal gewerkte uren, het programma automatisch uit bovengenoemde matrix het meest recente uurloon leest dat bij de betreffende werknemer hoort en dit vervolgens ergens in een berekening meeneemt. Het automatisch had ik gedacht als een berekening. Niet als resultaat van een of ander script. Of........ weet iemand een methode dat er automatisch een script kan worden gestart na de invoer van een bepaald veld ? Bovengenoemde matrix wordt alleen geupdated als er aanleiding voor is, bijv. een nieuw
 3. DEER

  ZOEKEN zonder script

  Ik zit meer te denken in de richting van een matrix. Achter onderstaande link staan richtinggevende ideeën hierover. 'k Ben wel tot de ontdekking gekomen dat de creatie van een beetje matrix veel rekentijd vergt. Voor degene die de gewijzigde lonen invoert moet het een eitje zijn om de juiste gegevens op de juiste plaats te zetten. Een matrix (vertikaal de werknemers en horizontaal de lonen in de maand waarin ze gewijzigd zijn). http://www.spf-15.com/fmExamples/ Bedankt voor het meedenken.
 4. Wie kan me helpen met een oplossing op het volgende probleem ? In een database "Calculatie" voor de berekening van de kosten voor gewerkte uren staat het volgende vermeld: veld1 = datum veld1 = ID-nr van de werknemer veld3 = gewerkte uren veld4 = gewerkte uren x uurloon In een andere tabel "Tarieven" staan vermeld: veld1 = ID-nr veld2 = datum veld3 = uurloon veld4 t/m veld28 de maanden in 2009 & 2010 In de tabel "Tarieven" wordt per individuele werknemer het loon aangepast onder de betreffende maand. De bedoeling is dat bij de vrijwel dagelijkse invulling van de datab
 5. Hallo, Binnen tabel A bevindt zich veld bedrag. Een optelsom van alle velden bedrag noem ik veld totaal die bepaald wordt met Resumé =totaal van bedrag Ik wil dat die optelling ( veld totaal dus )bewaren voor een berekening op een later moment in een andere tabel Hiervoor gebruik ik veld totaal_GLOB, die een globale opslag bevat van het bovengenoemde totaal. Het veld totaal_GLOB wordt berekend met totaal_GLOB = totaal Tabel A wordt in de loop der tijd langer. Het veld totaal wijzigt dus steeds en dus moet het veld totaal_GLOB ook mee wijzigen, nietwaar. Wat gebeurt er ? Na
 6. DEER

  subdirectory aanmaken

  'k Heb hem al gevonden. De omvorming vindt plaats via Substitute (BestandenPadPakbonFM ; "/" ; "\\" ) Bedankt
 7. DEER

  subdirectory aanmaken

  SuperWimmie, dit is em...... maar Een variabele pad (bijv deel van de naam van een klant) laten berekenen in Filemaker gaat prima met de "/" Maar hoe maak je hetzelfde pad voorelkaar met de "\" ? Filemaker begint te rillen als ie "\" ziet in een berekening. Middenin een kantenklare tekst geen probleem. Goed werkend voorbeeld: Systeem::BestandenPad1 & "/" & Systeem::BestandenPad2 & "/" & Systeem::BestandenPad3 & "/ " & Left (Bedrijfsnaam ; 6) & "/ Pakbonnen" Fouten opleverend voorbeeld: zie bovenstaand geval maar alle "/" vervangen door "\" Hoe
 8. DEER

  subdirectory aanmaken

  Nog even voor de compleetheid: Stel $DoelSubDir = (zoals geformuleerd in Filemaker) D:/Goederenbeheer/Klanten/Christ/Pakbonnen en dit pad is reeds met Windows Verkenner gemaakt dan wordt het doelbestand gecreëerd foutloos op de bedoelde plaats met behulp van het script "uitvoerbestand opgeven" filewin:/$DoelSubDir/$Bestnm Echter als alleen het pad D:/Goederenbeheer/Klanten door WIndows Verkenner tevoren is aangemaakt en je vraagt Filemaker met een script om dan de rest van het pad te creëren, nl /Christ/Pakbonnen , en vervolgens het bedoelde bestand daarin te maken ... dan zegt de fou
 9. Hallo Hierbij een vraag over het opslaan van een variabele bestandsnaam in een nog aan te maken subdir. In veld BestandenPadPakbon uit de tabel Verkoop staat een berekening voor een relatief pad naar een subdir die al bestaat of nog aangemaakt moet worden. BestandenPadPakbon = Systeem::BestandenPad & "/" & Left (Bedrijfsnaam ; 6) & "/Pakbonnen" In een script krijgt de variabele $DoelSubDir de waarde uit BestandenPadPakbon In dezelfde script krijgt de variabele $Bestnm een variabele bestandsnaam toegewezen. In de script wordt de plaats van het doelbestand weergegevens
 10. Mensen, bedankt voor jullie meedenken. Het ei van Columbus bleef deze keer overeind: In de tabel hierboven (codering.jpg) staat in lijstvorm het resultaat van een zoekopdracht met een script. Aan de tabel "bedrijven" heb ik een extra veld toegevoegd: ExtrVd Aan bovengenoemd script wordt na de zoekprocedure een "veldinstellen" opdracht toegevoegd met een looping om in alle opgezochte records het veld ExtrVd te voorzien van een exact gelijke unieke code. In de relaties is een relatie gelegd tussen bedrijven 3 : ExtrVd en bedijven : ExtrVd. En ziedaar: het portaal zet alle geselecteerde
 11. 'k Ben blijkbaar heel slecht in het uitleggen... In onze database staan een groot aantal bedrijven. Aan ieder bedrijf worden een aantal eigenschappen toegekend bij de invoer. Hij is bijv. leverancier of fabrikant of klant. Hij heeft 1 vestiging of tussen 1 en 10 of meer dan 10. Hij zit in de overheidssector of onderwijs of.... vul maar in. En zo hebben we er 35 "eigenschappen" bedacht. Het is mogelijk dat aan een bedrijf slechts 1 eigenschap -uit onze serie- is toegekend of meerdere. Soms willen we onze database aan bedrijven filteren op bepaalde eigenschappen. Dit kunnen dus 1 of meerder
 12. In bijgaande 'codering.jpg' is het resultaat te zien na het zoeken op 1 categorie, nl. "klanten". In totaal zijn het er 12 die allemaal in de tabelweergave getoond worden. (codering.jpg is een screenshot van dit deel uit de tabel). Aan de 12 bedrijven in dit voorbeeld zijn op 6 verschillende combinaties van eigenschappen toegekend. Alleen de eigenschap "klant" hebben ze allemaal gemeenschappelijk. In het plaatje zie je 6 onderverdelingen: 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12 en 1 en 3 en 4 en 7 en 9. Ik wil ze in een portaal ook allemaal gelijktijdig zichtbaar hebben. Zoals nu geprogramm
 13. Vraagje: wat gebeurt er in jouw oplossing anders dan in de mijne ? Er zijn op dit moment 36 verschillende eigenschappen voorgeprogrammeerd. Per bedrijf worden slechts enkele gebruikt. Stel even ter verduidelijking: 25 van de 35 bedrijven zijn klant. Van die 25 zijn 10 scholen en 5 overheidsinstellingen en 3 kantoren. Ik wil uit de reeks 35 bedrijven de klanten selecteren. In de tabelweergave worden alle 25 netjes zichtbaar, dwz 25 records met namen van klanten In de portaalweergave weer de vermelding (in het linker werkvenster) van 25 records. Ga je langs de 25 records scrollen, dan zi
 14. Hallo, Kan iemand me verder helpen ? In mijn FM-database staan een groot aantal bedrijven + allerlei bedrijfsgegevens opgeslagen. Met behulp van selectievakjes zijn bij de invoer van de bedrijfsgegevens diverse eigenschappen aangekruist. Nu ga ik selecteren op basis van meerdere keuzes. Daartoe worden alle eigenschappen in dezelfde volgorde in een soort binaire rij geplaatst: aangekruist = 1 en niet aangekruist = 0. Je krijgt dan een reeks van bijvoorbeeld 0000000100000000110000000 . Er zijn hierbij 3 eigenschappen aangekruist. Bij het sorteren worden de overeenkomende '1'-ne
 15. Bedankt voor de oplossing. Toch nog een vraag: hoe kun je met behulp van de Manipulator vanuit Filemaker de Outlook-takenlijst aansturen zodat je op de door jou gewenste tijden (meerdere keren dus, die in Outlook overigens netjes instelbaar zijn) een herinnering krijgt. Bij de gedownloade versie is een lijst met PCEM_SetFieldData ("???" ; "???"). Welke "SetFieldData" zijn geschikt om Outlook hierin naar mijn hand te zetten ? Bedankt
×
×
 • Create New...