Jump to content
  • 0

De moeilijkste vraag van de week


Siroop

Question

Ik kom er niet uit en zoeken op sum levert 0 resultaten op (???)

 

Hoe tel ik in een tabel alle numerieke waarden van één veld bij elkaar op

 

Velden

ID (getal)

meldingen (getal)

totaal aantal meldingen (berekening) : sum(meldingen)

 

Dit werkt niet.

Anyone?

Link to comment

8 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Gebruksaanwijzing:

 

Sum ( veld {; veld...} )

Parameter

veld - elk gerelateerd veld, herhalend veld of elke reeks niet-herhalende velden; of een uitdrukking die als resultaat een veld, herhalend veld of een reeks niet-herhalende velden geeft.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype

getal

Beschrijving

Geeft als resultaat het totaal van alle geldige, niet-lege waarden in:

een herhalend veld ( herhalendVeld ).

een veld in overeenkomende gerelateerde records opgegeven met ( tabel::veld ), ongeacht of deze records wel of niet in een portaal verschijnen.

verschillende niet-herhalende velden in een record ( veld1 ; veld2 ; veld3 ;...).

overeenkomende herhalingen van herhalende velden in een record ( HerhalendVeld1, HerhalendVeld2, HerhalendVeld3 ), mits het resultaat wordt gegeven met ten minste hetzelfde aantal herhalingen.

meerdere velden in de eerste overeenkomende record opgegeven met ( tabel::veld1 ; tabel::veld2 ;...). U kunt velden opnemen uit verschillende tabellen ( tabel 1::veld A ; tabel 2::veld B...).

Voorbeelden

Een tabel Facturen heeft een portaal dat artikelen weergeeft.

Sum ( Artikelen::Totaalbedrag ) berekent de som van alle totalen van alle artikelen op de factuur.

Een tabel Urendeclaratie heeft een portaal dat de aan een project bestede tijd weergeeft. Uren is een tijdveld.

Sum ( Uren::DeclareerbareUren ) geeft als resultaat het totale aantal uren dat voor een project kan worden gedeclareerd. Als het portaal bijgevolg 40 uren en 15:30 uren aangeeft, is het totaal aantal declareerbare uren 55:30 of 55 1/2 uren.

In de volgende voorbeelden:

bevat Veld1 twee herhalingen met de waarden 1 en 2.

bevat Veld2 vier herhalingen met de waarden 5, 6, 7 en 8.

bevat Veld3 de waarde 6.

Als de berekening geen herhalend veld is, geldt het volgende:

Sum ( Veld2 ) geeft als resultaat 26.

Sum ( Veld1 ; Veld2 ; Veld3 ) geeft als resultaat 12.

Als het berekeningsresultaat een herhalend veld is, geldt het volgende:

Sum ( Veld2 ) geeft als resultaat een herhalend veld met de waarde 26 in de eerste herhaling.

Sum ( Veld1 ; Veld2 ; Veld3 ) geeft als resultaat een herhalend veld met 12, 8, 7, 8.

Opmerking Wanneer een veld waarnaar verwezen wordt een herhalend veld is, geeft de functie Sum als resultaat de som van het eerste herhalende veld, daarna de som van het tweede herhalende veld, enzovoort.

 

 

Je moet dus een tweede gerelateerde tabel aanmaken met minstens een relatieveld ID en je berekeningsveld SUM

 

VR groet

Harry

Link to comment
  • 0

Ik geloof dat deze vraag met een simpel antwoord is te beantwoorden. Soms loop je gewoon even vast en is het prettig om (gewoon) een antwoord te krijgen waar je wat mee kan. Bij deze!

 

Overigens zijn beide methoden mogelijk... resume en via relatie. Het is maar wat voor de situatie het handigst is.

optellen.fp7

Link to comment
  • 0

Basic?

Het woord resume komt niet voor in help file van filemaker en is ook geen functie.

 

Waarden veld ID: 1,2,3

Waarden veld aantal: 3, 4, 7

 

Ik wil in een derde veld percentage maken waarin in record 1 staat 3/14, record 2 is 4/14, record 3 is 7/14

Het aantal records is ongeveer 500 en kan veranderen (er kunnen records bijkomen)

 

Hoe doe ik dat?

 

Edit:

 

Bedankt Eroos

Edited by Guest
Link to comment
  • 0

Je moet een gemeenschappelijke waarde hebben waarop je relatie of resumé gebaseerd is. Zoals je nu het veld ID gebruikt gaat dat niet werken en zullen alle waarden als individuele waarden behandeld worden. Kijk maar in mijn voorbeeld. Daar is de ID steeds dezelfde. Op die manier is het percentage voor dat ID bij die 3 records 100%. Neem nu een ander ID, bijvoorbeeld 2 en zie hoe het percentage voor dat record naar 100% springt.

 

Een kanttekening. Als je de ID wijzigd dan merk je dat in Filemaker 9 de sortering onderbroken is (semi-sorted). In dat geval geeft het percentage op basis van de summary een "?". In filemaker 10 zul je dat niet hebben. In deze versie hebben ze dat opgelost en blijft je sortering gehandhaaft.

optellen.fp7

Edited by Guest
Link to comment
  • 0

Beetje onhandig het woord waarde gebruikt,

wilde gewoon aangeven dat ik bijvoorbeeld 3 records heb (en dus id 1, 2 en 3 in het veld ID)

Het tweede veld is dan "aantal" met in de 3 records de waarden 3, 4 en 7

Veld 3 is dan percentage waarin in record 1 de het aantal 3 wordt uitgedrukt als percentage van het totaal van het veld aantal (14)

 

Het werkt uitstekend hoor:

 

2lmq5h3.jpg

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...