Jump to content
  • 0

Koppeling met snelstartgateway


jojo83

Question

Ik wil mijn verkoopfacturen uit Filemaker overzetten naar Snelstart. Snelstart heeft hiervoor de SnelstartGateway.dll.

 

Ik heb echter geen idee hoe dll's ik deze vanuit Filemaker kan aanroepen. Bijgevoegd de handleiding van de Snelstartgateway.dll. Onder clsGWaySnelStart staan voorbeelden voor Delphi en VB.

 

Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen.

 

Het bijvoegen van een .pdf is niet toegestaand vandaar onderstaand de tekst:

 

clsGWaySnelStart, MultiUse

Deze Class-component bevat code tbv toegang tot SnelStart door derden

Het gebruik van SnelStartGateWay.DLL

Om SnelStartGateWay.DLL te kunnen gebruiken is het voldoende om vanuit het aanroepende

project een referentie naar SnelStartGateWay.DLL aan te brengen.

Er mag geen enkele referentie naar de overige SnelStart DLL's en OCX'n gelegd worden.

De beschikbare methods bevinden zich in deze Class-component en komen beschikbaar door

een object van het type clsGWaySnelStart aan te maken.

Iedere method is voorzien van help, die aangeroepen kan worden met de F1-toets.

Voorwaarde is wel, dat de file SnelStartGateWay.CHM zich in dezelfde folder als

SnelStartGateWay.DLL bevindt.

SnelStartGateWay is zodanig opgezet, dat deze in principe niet (een mogelijke uitzondering

daargelaten) opnieuw gecompileerd hoeft te worden indien u een nieuwe versie van SnelStart

ontvangt. Daardoor is het eveneens niet nodig, dat u uw projecten (die van SnelStartGateWay

gebruik maken) opnieuw moet compileren.

Verklaring afkortingen bij de Scope van de parameters en returnwaarden

Letter: Betekenis:

I Ingang van de method

U Uitgang van de method

O Optioneel

 

Voorbeeld in Vb6:

Private Sub mtdToevoegenJournaalPost()

On Error GoTo ErrorHandler

'Declaratie variabelen

Dim mvrGWaySnelStart As clsGWaySnelStart

Dim mvrAdmiInEuro As Boolean

Dim mvrGbOmschrijving As String

'Aanmaken nieuwe ToegangsObject

Set mvrGWaySnelStart = New clsGWaySnelStart

With mvrGWaySnelStart

'Openen administratie

.mtdGWayAdmiOpenen "C:\SnelStart\Administraties\", "SnelStart Voorbeeldbedrijf"

'Uitlezen of Administratie in Euro's is

mvrAdmiInEuro = .prpGWayAdmiInEuroGet

Debug.Print "Adminitratie in Euro is " & mvrAdmiInEuro

'Uitlezen omschrijving van Grootboek 9990

mvrGbOmschrijving = .mtdGWayGrootboekOmschrijving(9990)

Debug.Print "Omschrijving van GrootBoek 9990 is " & mvrGbOmschrijving

'Journaalpost openen

.mtdGWayJpAanmaken Now, 9990, "ABC", "OmschrijvingXYZ"

'Regels aan JournaalPost toevoegen

.mtdGWayJpRegelToevoegenV616 8001, "DebetZZZZ", 100, 0

.mtdGWayJpRegelToevoegenV616 8002, "CreditYYYY", 0, 75

.mtdGWayJpRegelToevoegenV616 8002, "CreditYYYY", 0, 25

'Journaalpost sluiten

.mtdGWayJpSluiten

'Sluiten administratie

.mtdGWayAdmiSluiten

'Starten applicatie

.mtdGWayRunSnelStart "c:\Snelstart\Administraties\SnelStart Voorbeeldbedrijf"

End With

Exit Sub

ErrorHandler:

mtdMsg mtdGWayFoutBoodschap("mtdToevoegenJournaalPost"), vbInformation

End Sub

Link to comment

2 answers to this question

Recommended Posts

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...