Jump to content

Scriptje om fmserver 17+ in te stellen


Recommended Posts

Vandaag even de eerste FMS17 gemigreerd naar FMS18 en loop er tegenaan dat alleen de schedules en backups middels een export/import kunnen worden overgezet. Al het andere moet je opnieuw configureren, een deel kan je en moet je via de console doen:

  • admin username/password
  • database-mappen
  • map voor de container-bestanden
  • notificaties
  • webserver inschakelen
  • etc.

Er zijn echter ook een paar zaken die je alleen met de commandline of met de admin-api kan inschakelen. Ik installeer regelmatig (enkele keren per maand) een FMServer en dan is het handiger om dingetjes wat overichtelijker te hebben. Daarom heb ik een scriptje (voor windows, onderaan staat de MacOS-versie) gemaakt om snel wat van deze instellingen te doen (en niet te vergeten).

Sla de inhoud van de listing hieronder in een .bat of .cmd bestandje. Verder moet je om het allemaal te laten werken de overige instellingen in de console well al hebben gedaan. Gebruik je geen webdirect/cwp, dan moet je de regel met CWPCONFIG even "uitcommenteren".

Verder hoef je alleen bovenin je console username/password in te vullen en de default-waarden in de regels die beginnen met FMSADMIN aan te passen volgens de voorbeelden die in de REM regels staan.

WINDOWS-LISTING:

REM enter your username and password:
set scuser=<fms_console_gebruiker>
set scpwrd=<fms_console_wachtwoord>

REM Default values serverconfig:
REM BackupInterval = 5 [range: 1-99] 
REM CacheSize = 512 [range: 64-1048576] 
REM HostedFiles = 125 [range: 1-125] 
REM LogSize = 40 [range: 1-1000] 
REM ProConnections = 250 [range: 0-2000] 
REM ScriptSessions = 100 [range: 0-500] 
REM SecureFilesOnly = true [true/false] 
REM StatsInterval = 30 [range: 1-300] 

fmsadmin set serverconfig BackupInterval=5 CacheSize=2048 HostedFiles=125 LogSize=40 ScriptSessions=25 SecureFilesOnly=true ProConnections=125 StatsInterval=30 -u %scuser% -p %scpwrd%

REM Default values cwpconfig:
REM EnablePHP = false [true false]
REM EnableXML = false [true false]
REM Encoding = UTF-8 [ UTF-8 ISO-8859-1 ]
REM Locale = en [ en de fr it ja ]
REM PreValidation = false [true false]
REM UseFMPHP = true [true false]

fmsadmin set cwpconfig EnablePHP=false EnableXML=false Encoding=UTF-8 Locale=en PreValidation=false UseFMPHP=true -u %scuser% -p %scpwrd%

REM Disable by default enabled schedule:

fmsadmin disable schedule 1 -y -u %scuser% -p %scpwrd%

Het script is vrij eenvoudig aan te passen voor MacOS. De inhoud daarvan kan je opslaan in plain-text bestand.

MACOS-LISTING:

#!/bin/bash
## enter your username and password:
scuser=<fms_console_gebruiker>
scpwrd=<fms_console_wachtwoord>

## Default values serverconfig:
## BackupInterval = 5 [range: 1-99] 
## CacheSize = 512 [range: 64-1048576] 
## HostedFiles = 125 [range: 1-125] 
## LogSize = 40 [range: 1-1000] 
## ProConnections = 250 [range: 0-2000] 
## ScriptSessions = 100 [range: 0-500] 
## SecureFilesOnly = true [true/false] 
## StatsInterval = 30 [range: 1-300] 

fmsadmin set serverconfig BackupInterval=5 CacheSize=2048 HostedFiles=125 LogSize=40 ScriptSessions=25 SecureFilesOnly=true ProConnections=125 StatsInterval=30 -u $scuser -p $scpwrd

## Default values cwpconfig:
## EnablePHP = false [true false]
## EnableXML = false [true false]
## Encoding = UTF-8 [ UTF-8 ISO-8859-1 ]
## Locale = en [ en de fr it ja ]
## PreValidation = false [true false]
## UseFMPHP = true [true false]

fmsadmin set cwpconfig EnablePHP=false EnableXML=false Encoding=UTF-8 Locale=en PreValidation=false UseFMPHP=true -u $scuser -p $scpwrd

## Disable by default enabled schedule:

fmsadmin disable schedule 1 -y -u $scuser -p $scpwrd

Maak het MacOS-bestand executable met de commandline:

chmod 755 <bash_script>

Uitvoeren doe je daarna ook vanaf de commandline:

./<bash_script>

 

Edited by menno
MacOS werkwijze toegevoegd
Link to comment

Op FMS 18 kan je ook fmsadmin set serverprefs [option=value] gebruiken, daarmee kan je dezelfde instellingen als bovengenoemd en nog een paar meer. Voor windows ziet het script er dan als hieronder uit. Het script schrijft een logje naar de usermap:

REM enter your username and password:
set scuser=<fms_console_gebruiker>
set scpwrd=<fms_console_password>
set sclog=%userprofile%\FMS_Configuration_Log.txt

fmsadmin disable schedule 1 -y 				-u %scuser% -p %scpwrd% > %sclog%
REM [default: enabled ; automatic backup-schedule, cannot be disabled in the console]

fmsadmin set serverprefs MaxGuests=250 			-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 250, range: 0-2000] 

fmsadmin set serverprefs MaxFiles=125 			-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 125, range: 1-125] 

fmsadmin set serverprefs CacheSize=512  		-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 512, range: 64-1048576] 

fmsadmin set serverprefs UseCustomHostName=true 	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: true] 

fmsadmin set serverprefs CustomHostName=fms.example.org	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM Name must be identical to the name on SSL-certificate

fmsadmin set serverprefs MaxLogSize=40 			-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 40, range: 1-1000] 

fmsadmin set serverprefs UseStatsLog=false 		-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: false] 

fmsadmin set serverprefs StatsTimeInterval=30 		-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 30, range: 1-300]
 
fmsadmin set serverprefs UseSecureConnection=false 	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: false] 

fmsadmin set serverprefs IncrementalBackupInterval=15 	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 5, range: 1-99] 

fmsadmin set serverprefs AllowPSOS=100 			-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 100, range: 0-500] 

fmsadmin set serverprefs UseTopCallsLog=false 		-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: false] 

fmsadmin set serverprefs UseClientStatsLog=false 	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: false] 

fmsadmin set serverprefs RequireSecureDB=true 		-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: true] 

fmsadmin set serverprefs CollectFeatureInfo=true 	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: true] 

fmsadmin set serverprefs DenyGuestAndAutoLogin=false 	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: false] 

fmsadmin set serverprefs WPERedirect=true 		-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: true] 

fmsadmin set serverprefs HSTSEnable=false 		-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: false] 

fmsadmin set serverprefs StartupRestorationEnabled=true -u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: true] 

fmsadmin set serverprefs StartupRestorationLogMB=2048 	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 2048, range: 1-4096] 

fmsadmin set serverprefs StartupRestorationLogCount=4 	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 4, range: 2-32] 

fmsadmin set serverprefs StartupRestorationSyncWrite=1 	-u %scuser% -p %scpwrd% >> %sclog%
REM [default: 1, range: 0-2]

 

Link to comment

Op MacOS lukt het me helaas niet om dit in een scriptje te gieten .... de afzonderlijke regels laten zich allemaal op de commandline uitvoeren, maar zodra ik er een batch van maak krijg is als enige antwoord 

fmsadmin: Permission denied.
Error: 9 (Access denied)

en er wordt niks uitgevoerd. Ook het schrijven naar het logbestand lukt dan niet, de eerste regel wordt geschreven, maar de rest niet. Ik geef hieronder wél de listing, maar bij mij werkte hij dus niet. Ik heb echter bij geen enkele klant een Mac als FMServer staan en zelf gebruik ik dat eigenlijk ook nooit, behalve om iets even te testen.

Als iemand van jullie het werkend maakt/krijgt, hoor ik het graag en dan plaats ik het antwoord in de plek van deze listing.

#!/bin/bash
## enter your username and password:
scuser=<fms_console_username>
scpwrd=<fms_console_password>
sclog=~/FMS_ConfigLog.txt
fmsadmin disable schedule 1 -y -u $scuser -p $scpwrd > $sclog
## [default: enabled ; automatic backup-schedule, cannot be disabled in the console]
fmsadmin set serverprefs MaxGuests=10 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 250, range: 0-2000]
fmsadmin set serverprefs MaxFiles=125 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 125, range: 1-125]
fmsadmin set serverprefs CacheSize=4096 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 512, range: 64-1048576]
fmsadmin set serverprefs UseCustomHostName=true -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: true]
fmsadmin set serverprefs CustomHostName=development.vbzs.nl -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## Name must be the same as on SSL-certificate
fmsadmin set serverprefs MaxLogSize=40 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 40, range: 1-1000]
fmsadmin set serverprefs UseStatsLog=false -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: false]
fmsadmin set serverprefs StatsTimeInterval=30 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 30, range: 1-300]
fmsadmin set serverprefs UseSecureConnection=true -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: false]
fmsadmin set serverprefs IncrementalBackupInterval=15 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 5, range: 1-99]
fmsadmin set serverprefs AllowPSOS=100 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 100, range: 0-500]
fmsadmin set serverprefs UseTopCallsLog=false -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: false]
fmsadmin set serverprefs UseClientStatsLog=false -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: false]
fmsadmin set serverprefs RequireSecureDB=false -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: true]
fmsadmin set serverprefs CollectFeatureInfo=true -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: true]
fmsadmin set serverprefs DenyGuestAndAutoLogin=true -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: false]
fmsadmin set serverprefs WPERedirect=true -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: true]
fmsadmin set serverprefs HSTSEnable=true -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: false]
fmsadmin set serverprefs StartupRestorationEnabled=true -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: true]
fmsadmin set serverprefs StartupRestorationLogMB=2048 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 2048, range: 1-4096]
fmsadmin set serverprefs StartupRestorationLogCount=4 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 4, range: 2-32]
fmsadmin set serverprefs StartupRestorationSyncWrite=1 -u $scuser -p $scpwrd >> $sclog
## [default: 1, range: 0-2]

 

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...