Jump to content

Is FileMaker nog wat het was.....


Recommended Posts

Enkele dagen geleden had ik een ‘verhelderende’ ideeen/grieven uitwisseling met enkele US FM vrienden/ontwikkelaars. (Skype is inderdaad goedkoop en gemakkelijk…)

Hierbij een verkorte ‘ventilatie’…, en http://www.clarify.net/viewtopic.php?t=3432 indachtig....

en ook om mogelijk wat overzeese ideeen te krijgen...

 

Opleiding geven in databases en daarbij FileMaker gebruiken als tool, liever dan Access en/of SQL of voor mijn part Oracle. Het moest ergens ‘betaalbaar’ blijven, en ook nog aanvaardbaar op vele vlakken, vandaar FileMaker. Dat was mijn basis benadering voor mijn zaak. En tot nu toe geen slechte combinatie.

Laat mij duidelijk zijn, we geven géén opleiding in FileMaker, we gebruiken FileMaker om aangeleerde technieken in praktijk te zetten en ook om ons Project Management opleiding meer 'to the point' te maken....

 

Tot en met versie 6 hadden we weinig problemen de technieken toe te passen en de studenten zover te krijgen dat ze het ook begrepen.

Met de introductie van versie 7 en een dag later (zo lijkt het toch), versie 8 hebben we grote problemen met het begrijpbaar toepassen van relaties.

 

Studenten die begonnen met versie 5, overgingen naar 5.5 en later 6 hadden geen enkel probleem het concept en de toepassing van relaties te snappen en te blijven begrijpen.

 

Anders is het nu gesteld met versie 7 en 8. En eerlijk gezegd, FileMaker als bedrijf is niet bijster hulpvaardig, in tegendeel zelfs.

 

De basis database technieken steunen op de normalisatie en, indien je dieper gaat en een beetje opzij op de Anchor Buoy theorie.

 

En hier beginnen de problemen.

Bijna iedereen begrijpt de Anchor Buoy, enkel kun je dit niet toepassen in FileMaker, zonder hoofdpijn te krijgen, zonder strikte FM eigen regels te gaan toepassen.

In pre 7 liep de data van links naar rechts en wilde je terug dan moest je een retour relatie maken, het bleef van links naar rechts gaan.

Je bleef overzicht houden, je wist steeds waar je was en waar je naartoe wilde en ook ging….

 

Een sterke voorstander van het lezen van handleidingen en alle bijhorende documentatie zijnde, val ik bijna omver van wat FileMaker als bedrijf naar buiten brengt.

Er wordt gezegd dat, indien je een toepassing wilt maken, je de structuur dient te analiseren en daarvan een ERD maken (Entity Relationship Diagram - mijn behangpapierfase - ), niks verkeerds mee, en dan dien je een RG te maken (Relationship Graph).

Iedereen weet dat een ERD geen RG is, waarom legt FM dan fijntjes uit hoe je een ERD moet maken en dan die ERD als RG moet gebruiken, waarbij even verder gezegd wordt dat een ERD inderdaad geen RG is, en niet als dusdanig kan gebruikt worden…¿¿.

 

Waar zijn we mee bezig, eerst zeggen dat een ERD geen RG is, dan een ERD maken en dat als RG gebruiken…..terwijl je in de RG ook nog eens je portaalfilters moet gaan definieren (nog een TO) en dan nog wat user interface brol erbij moet gaan kappen om het geheel werkend te krijgen….terwijl, om een overzicht te houden, je met het ‘benamingsprobleem’ zit, waarbij een pak TO’s moeten aangemaakt worden en die moeten dan in TOG geplaatst worden, welke dan nog een duidelijke naam dienen te krijgen, terwijl je bijna geen mogelijkheid hebt je relatie een deftige naam te geven, wat echt wel nodig is of, indien je een jong van een kat in die RG gooit en wat later de moeder, die nooit haar jong gaat kunnen terugvinden. (om in een ‘volzin’ te spreken)

 

FileMaker is niet meer voor een beginneling, FileMaker is niet meer de gebruiksvriendelijke, gemakkelijke database. FileMaker heeft niet meer de lage instapdrempel van voorheen.

FileMaker is niet meer ‘de doe het snel even zelf’ van vroeger.

Of je dient het te gebruiken als in de vorige versies, geen multi-table, maar wel multi-file.

En dat is als een Porsche gebruiken om naar de Aldi te gaan 200 meter verder.

 

Geen wonder dat er van alle kanten (dure) opleidingen uit de grond verschijnen om overweg te kunnen met ‘de nieuwe benadering’.

 

Het blijft mogelijk om als eenvoudige beginneling een simpele toepassing te maken, geen probleem. Anders is het gesteld indien je wat meer complexe zaken wil gaan samenstellen, indien je meerdere tables wil gaan gebruiken en daarin nog eens verschillende layouts en dan ga je relaties maken tussen al die zaken onderling, terwijl er geen mogelijkheid is die relaties een deftige naam te geven zonder afkortingen te gebruiken die je daarna in een afzonderlijk boek dient bij te houden, waar je een volledige beschrijving geeft van wat bv SLF_FMST_ADDR_EV_MTHVL eigenlijk is en doet. Of je maakt ineens een database om dat bij te houden met relaties naar de eigenlijke toepassing…. we zijn toch bezig…..

 

Volgens ons is het enige goede nieuws dat beginnelingen, meer dan vroeger, de hulp nodig hebben van beroeps ontwikkelaars. Kijk maar op verschillende forums, het meerendeel van de antwoorden wordt niet meer gegeven door een ‘iets meer gevorderde beginneling die wat wil teruggeven aan ‘de gemeenschap’’.

Het zijn de beroeps die antwoorden….

 

Persoonlijk heb ik daar geen probleem mee, maar het is blijkbaar ‘een teken aan de wand’ dat FM bezig is inderdaad ‘volwassen’ te worden, waarbij mogelijk heel wat ‘end-users’ in de kou zullen blijven staan en wat later ‘ergens anders gaan kijken, omdat het ‘te moeilijk wordt’….

 

Not only my 2 centavos.

Link to comment

Omdat ik pas toen 7 er was, echt begonnen ben met FM databases te maken, ben ik het niet anders gewend en dat is denk ik het sleutelbegrip hier.

 

Omdat ik een nieuweling ben in database-land, niet gehinderd door opleiding of voorgaande kennis, weet ik van gene ankerboeien maar ik kan aan mijn 'ERD'/Relatiegrafiek denk ik makkelijk aflezen welke data waarnaartoe gaat, zolang ik mijn TOs maar duidelijk benoem. In FM8 plak ik dan een notitiepapiertje achter de hele TOG zodat die a) duidelijk afsteekt tegenover de rest en b) ik ook nog een plekje heb om e.e.a. in woorden te beschrijven, mocht het geheel aan relaties en TOs wat uitgebreider worden.

 

Als beginner vond en vind ik 7/8 juist duidelijker dan 6. Het is maar wat je gewend bent, denk ik.

 

Overigens denk ik dat FM nog steeds prima is voor beginners, zolang ze niet meer willen dan een postzegelverzameling catalogiseren o.i.d. maar als het ietwat ingewikkelder moet worden (klantenadressen met bestellingen, betalingsherinneringen en voorraadbeheer bijvoorbeeld), daarin verschillen 7 en 8 niet van 6, iemand zich toch zover moet inwerken dat hij geen beginner meer is.

 

Relatief dan nog altijd, want in de vergelijking met velen hier kan iemand jarenlang studeren en zich nog steeds een groentje voelen :)

Link to comment

Mijn conclusie van 7 en 8 raakt heel sterk versie 4.

 

Een aantal onderscheidende zaken:

 

1. Versie 8 kan aanmerkelijk meer leuke dingen doen dan 6. Hoe belangrijk of dat is, moet je zelf bepalen, kan ik niet voor je doen.

 

2. Versie 8 is complexer dan 6, volgens mij door een cruciale ontwerpfout vanaf versie 7 door de TO aan de layout te koppelen. Ze hadden mijn inziens de harde tabel aan de layout moeten koppelen, ongeacht de relatie(s). Uit de relaties ontstaat een gevonden set records, dat heeft niets met de layout van doen. Daarover verschillen veel mensen van mening, maar zo ervaar ik het.

Mocht Filemaker op dit punt gaan wijzigen, hou je hart maar vast.

 

3. Stabiliteit, ik merk dat ontwerpen in 8 ongeveer even snel gaat als in 6 (niet veel sneller of langzamer) maar met het testen ben ik tot 5 keer zo veel tijd kwijt..... En dan nog ontdek ik weer dingen die niet meer als "vanzelfsprekend" werken.

 

4. Data-Integriteit. Helaas, was in 6 ook niet bepaald waterdicht, maar in 7 en 8 niet veel verbeterd en op sommige punten "instabiel". Bij simpele tabelstructuren kom je er vaak toch wel weer uit door alternatieve controles in te bouwen.

 

5. Opslag gegevens: Veel onverwachte problemen ontstaan door het opslagmoment structureel te veranderen in 7 ten opzichte van 6. De eenvoud is hierdoor weg.

Leuk hoor, dat je met Ctrl-Z de invoerslag ongedaan kan maken.

Maar als die nou eens wel goed is, is het een kunst om het onder alle omstandigheden WEL goed opgeslagen te krijgen....

 

 

Van al deze punten is er slechts één echt zorgpunt: nummer 2. Die bepaald meer dan de andere de oplossingsrichting van de benodigde functionaliteit.

 

De rest gooi ik op de afwerking die Filemaker nog gaat ondernemen. Evenzo werd versie 4 ooit versie 6 waar we allemaal zo lovend over waren.

 

En dan?

 

Dan hebben we een pakket die door de nieuwe groep gebruikers weer beter begrepen gaat worden. Omdat het simpelweg doet wat je er van verwacht.

Link to comment

Nou we het relatie modellen ter sprake komen. Ken ik drie methodes.

 

1 de normale zullen we het maar noemen een grote spin

2 anker model zal ik zeggen allemaal kleine groepjes

3 internal seperation model.

 

Ik werk voornamlijk met model 1. Waarom omdat je hier de minste tabel occurences hebt en als je het een beetje ruim opzet ook overzichtelijk houdt.

 

2 heeft als voordeel dat je het nog netter kunt maken maar vraagt om meer tabel occurences en nog belangrijker niet alles is meer connected

 

3 heeft als voordeel dat je een aparte interface kan maken die los staat van een tabel occurence. Je hebt een tabel interface met globale velden en 1 record. Probleem je kan de native filemaker functies niet meer gebruiken is niet echt bruikbaar in grote oplossingen.

 

Welke methode gebruik jij ?

 

Groet,

 

WJ

Link to comment

@ Durk : 'achor buoy'! is 'anchor buoy'

 

...en bingo met :

 

a) ik weet nu wat er met 'anchor buoy' bedoeld wordt

b) mijn Relatiegrafiek (<> ERD) methode ondergaat nu een 'paradigma-verschuiving'

 

Het is duidelijk dat 'een gewoon instap en rondklikken' niet meer geldig is met FileMaker.

Om volledig gebruik te kunnen maken van het programma dient de gebruiker al iets meer te weten over technieken gebruikt bij het aanmaken vn databases.

En hierin is FileMaker zelf niet van veel nut als je de 'handleiding' leest.

 

Ik zie duidelijk het verschil tussen mijn studenten in mijn school die begonnen met FM 5 en nu overgegaan zijn naar FM 8 (via 6 en 7) en de groep van mijn cursus op de univ die begonnen zijn met FM 7.

Basiscursus is dezelfde, toepasingsprogramma is verschillend.

De univ studenten hebben duidelijk meer problemen met het begrijpen en toepassen van relaties in FM.

Link to comment

Ik denk eerlijk gezegd dat dit niet anders is dan voor andere technologien.

 

Mensen verwachten meer en meer van software. Het moet alles kunnen. Wat 10 jaar geleden "waaaaaaaw" was is vandaag de gewoonste zaak van de wereld.

 

Kijk naar de GSM, nog geen 10 jaar geleden diende het toestel gewoon om te bellen en je kon er ook wel berichtjes mee versturen. Vandaag de dag moet hij kunnen fotograferen, e-mailen, je auto naar de juiste plaats navigeren, je waarschuwen voor flitspalen, je ganze agenda, contacten databank en offerte systeem bevatten, je ganze muziekcatalogus afspelen ... compatible zijn met bluetooth, WIfi, 3G en wat nog allemaal, en o ja dat je er ook mee kan bellen is aardig meegenomen.

 

De verwachtingen van de gebruiker zijn hoog gespannen. De functionaliteit van complexe toepassingen in FileMaker Pro 4, die enkel door professionelen in elkaar werd gestopt met de ganze trukendoos er gratis bij, is nu zo van zelfsprekend geworden dat iedereen ze wil en liefst nog zelf wil kunnen in elkaar boxen.

 

De kwaliteitseisen die de gebruikers (of wij ons zelf opleggen) wordt steeds groter. De graad van automatisatie steeds van zelfsprekender.

 

Maar één ding is niet verandert: de basiskennis (of het ontbreken ervan) van database design bij de eindgebruiker.

 

Je kan dus gerust nog steeds dezelfde toepassingen "als vroeger" maken met beperkt database kennis in FileMaker 8, alleen mag je voor jezelf de lat dan niet te hoog willen leggen ...

 

 

 

 

Koen

Link to comment

Jean,

 

ik ben blij met je uitlatingen. Ik ben helemaal geen 'pro' maar een enthousiaste eindgebruiker. Jaren geleden heb ik Filemaker op mijn werkplek geintroduceerd en dit tot plezier van mijn medewerkers. Deze integratie heeft me veel bloed en tranen gekost om Filemaker aanvaard te krijgen bij het management . Enthousiast als ik was, heb ik zelf Filemaker 8 Adv. aangeschaft, als particulier niet bepaald goedkoop. Mijn verbazing was dus ook groot toen ik bemerkte dat de instapdrempel veel hoger ligt dan bij FM6 of vroeger.

 

Ik heb helaas niet zo veel tijd en vind dat ik dien te investeren in zelfopleiding. Vooral het nieuwe relatiesysteem maakt de zaken er niet eenvoudiger op en net als jij, Jean, ben ik overtuigd dat FM niet meer zo eenvoudig is voor een 'gewone' eindgebruiker!

Link to comment

Het is mij beginnen op te vallen toen ik het verschil begon te merken in de mate dat studenten 'het' begrepen.

 

De cursus is qua inhoud volledig hetzelfde in mijn school als die die ik geef op de universiteit.

Enkel de 'voorhistorie' van de studenten verschilt.

In mijn school hebben ze allemaal een pre 7 periode.

De univ studenten hebben die niet.

En zeg niet dat die dommer zijn, dat heeft er weinig mee te maken.

 

Die ontdekking, en nadat ik erover sprak met enkele vrienden/kennissen/developers in de US, doet/deed mij besluiten dat FM niet meer het gemakkelijke pakket is dat het vroeger was, en ik sta hierin niet alleen.

 

En alle toeters en bellen van Koen zijn zaken die het geheel inderdaad krachtiger maken, maar niet gebruiksvriendelijker.

En al de meerzaken zijn er niet persé gekomen omdat 'eindgebruikers' het vroegen, het zijn meer de ontwikkelaars die aan die basis liggen.

 

 

In pre 7 was het 'eenvoudig': zorg voor een gelijkheid links en rechts, en je hebt een relatie waarmee je data kunt gaan manipuleren.

Dat was niet moeilijk te begrijen. Zelfs indien je géén opleiding in relatiestructuur had.

 

En dat is nu niet meer waar.

Om volledig gebruik te kunnen maken van de geboden mogelijkheden dien veel dieper in relatiestructuren te gaan. Als je dat niet hebt ben je verloren en vele beginners, die geen doorgedreven database structure opleiding hebben, zullen het na een tiijdje opgeven en het geheel als eenvoudig database pakket gaan gebruiken en bestandjes opzetten om eenvoudig adressen, telefoonnummers en misschien een cd/dvd verzameling bij te houden. Op het randje af een flat-file.

Allemaal zaken die een afbreuk maken aan de huidige waarde van FM.

 

Het grote minpunt is dat FileMaker als bedrijf in gebreke blijft. De uitgegeven white papers e.d. zitten vol tegenstrijdigheden.

 

Je kunt een opleiding volgen om FileMaker volledig 'volgens de regels' te gebruiken. Welke particulier heeft 495 US$ per dag over om dat te doen ? En dan reken ik de verplaatsing nog niet.

(Er zijn er wel die het goedkoper doen ).

 

Dus moet je al een prof (geen leraar) gaan inhuren om je gegevens op een degelijke wijze onder controle te krijgen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de developers onder ons, die markt was een beetje aan het wegzakken.

Het geeft tegelijktijd ook een aanwijzing dat de basis ook meer professioneler dient te zijn.

 

En dan kom je bij de vraag: is FileMaker nog wel het meest aangewezen pakket om mijn doel te bereiken ?

En hier moeten we zeggen; neen, er zijn andere die 'beter' zijn......

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...