Jump to content

Weer een spellingswijziging in het Nederlands... En wij?


AvD

Recommended Posts

En wij?

Moeten wij in onze Nederlandstalige software die we ontwikkelen weeral mee met deze waanzin?

Eerst kregen we al een ruggenmerg op onze nek, en binnenkort moeten we paddenstoelen in onze roomsoep doen. En wij lusten geen padden! Nooit gelust!

Wie verlost ons van zoveel dwaasheid?

:evil::evil::evil:

Link to comment

Gisteren op het nieuws en in de krant (Standaard). :cry::cry::cry:

 

Waar het mij om gaat is dit: een aantal mensen (je ziet, ik kan beleefd blijven) verwart twee taalmechanismen en bouwt op die verwarring een zo dwaze en stuitende regel dat die ingaat tegen het taaleigen zelf. Ons Nederlands en ons Vlaams wordt dus kunstmatig geweld aangedaan.

Ik verklaar me nader: in samenstellingen kunnen uitspraakmoelijkheden ontstaan omdat onze stembanden enzovoort niet alles kunnen wat we wel zouden willen. Een "pan" en een "koek" in samenstelling gewoon aan mekaar plakken, spreekt niet vlotjes uit. We zetten daar om die reden een steun-klankje tussen, een neutraal dingetje, gewoon lucht die langs de stembanden in rust glijdt, onze fameuze "euh" die we ook horen als iemand aarzelt. Dat geeft dan "pan" + "euh" + "koek". Onze fameuze "pannekoek", dus. En soms zijn er samenstellingen waar de betekenis een grotere rol speelt, en waar er een meervoudsvorm vooraan moet. Zo'n "pin-pon" auto heet dus ziekenwagen, en niet ziekewagen. Die auto is niet ziek.

Nu zijn er lieden die het daar moeilijk mee hebben, die dat allemaal niet aanvoelen of snappen, en dan lossen die dat op door die meervouds-n te veralgemenen. Daarom hebben we sinds enige tijd pannenkoeken, ruggenmergen en nu ook paddenstoelen...

Edited by Guest
Link to comment

Moeten wij in onze Nederlandstalige software die we ontwikkelen weeral mee met deze waanzin?

 

Is ook een verzuchting op mijn peninsula, wanneer ik mensen probeer wegwijs te maken in mijn, eigenlijk, vadertaal...

 

Het meervoud van slot is sloten, maar toch is het meervoud van pot geen poten...

Men zegt altijd één vat en twee vaten, maar zegt men één kat en twee katen ...?

Wie gisteren ging vliegen, zegt nu: ik vloog, maar zegt men van wiegen ik woog...?

Neen, want woog komt van wegen...is voog dan een vervoeging van vegen...?

Het woord zoeken vervoegt men tot zocht, dus hoort vloeken misschien bij ik vlocht ...?

Allé, opnieuw mis, want dát is dan weer een vervoeging van vlechten....

Goed, is ik hocht dan een vervoeging van hechten...?

Bij roepen hoort: ik riep, maar bij snoepen geen sniep...

Bij lopen hoort: ik liep, maar bij kopen geen kiep en bij slopen geen sliep...

Want dat is dan weer afkomstig van voorkeursactiviteit slapen, en kunnen we ook niet spreken van ik riep bij rapen...

Want dit komt dan weer van roepen, en zo draaien we rond...

Van raden komt ried, maar van baden geen bied...

Want dit komt van bieden, daarvan komt bood, maar bij het wieden geen wood...

De verwarring is nu akelig groot...

Ik kan nog enkele voorbeelden geven...want bij gaf hoort inderdaad geven, maar laf nu weer niet bij leven...

We spreken van: wij drinken, wij hebben gedronken, en niet van hinken, wij hebben gehonken....

Ook is het: ik weet, ik wist...maar zet niet bij vergeten vergist...

Bij slaan hoort: ik sloeg, en niet ik sling of ik slong...

Bij gaan hoort: ik ging, niet ik gong of ik gond...

En een mannetjes-rat is geen rater, want dat hoort enkel bij kat en kater...

 

En indien je denkt dat het engels gemakkelijker is:

There's no egg in eggplant nor ham in hamburger; neither apple

nor pine in pineapple....

And why is it that writers write but fingers don't fing, grocers don't

groce and hammers don't ham ?

If the plural of tooth is teeth, why isn't the plural of booth, beeth ?

One goose, two geese.

So one moose, two meese? One index, two indices.

Link to comment

Prachtig, Jean !

 

Het doet je toch weer even nadenken over hoe we vroeger op school zaten te klagen tijdens de les frans ... Was dat nu echt zo'n moeilijke taal ? En wij, uh ik :oops: , maar kappen op de franstaligen hier op het forum die vol goede moed de nederlandse taal en spelling trachten te hanteren. En met succes overigens.

 

Chapeau aan al diegenen hier op het forum die niet in hun moedertaal posten maar liefdevol voldoen aan de baseline van Clarify.net : Nederlandstalig Filemaker forum.

 

See you in Hof ter Rielen. :wink:

Link to comment

Om je gerust te stellen André, we hebben goed nieuws opgevangen...

 

Om nu verder te gaan en dichter bij een oplossing te komen, hebben politici een akkoord ondertekend om, oa de nederlandse taal zodanig universeel te maken, dat iedereen het wel kan begrijpen en zeker zonder fouten schrijven....

 

Om te beginnen waren de heren unaniem overtuigd dat er in het nederlands ruimte voor verbetering is, zeker om in algemene vorm dichter bij de ‘spreektaal’ te komen.

Dus hebben ze een ‘meerjarenplan’ in mekaar gestoken, is altijd beter sommige zaken op de lange baan te schuiven....

 

In het eerste jaar zal er meer gebruik gemaakt worden van de ‘sj’ ipv de nogal unieke ‘sch’.

 

En waarsjijnlijk zullen veel mensen er plezier in hebben dat de ‘ch’ op zig ook vervangen wordt door de meer eenduidige ‘g’.

 

Sjadelijke gevolgen zal dit niet met zig meebrengen, misjien sjijnt het sjromelijk moeilijk, maar met wat sjoling zal waarsjijnlijk iedereen er snel mee overweg kunnen. En bij het sjrijven sjeelt het weer een letter bij sj woorden, en ook eentje bij de g woorden. Alweer een besparing...

 

In het tweede jaar zullen de onhoorbare verschillen in de uitspraak uniek worden gemaakt. Niet uitgeproke letters zulle agterwege gelate worde. Sjrijfmagine fabrikante zulle hun produkte moete aanpasse. Sjeelt weer sjandalijk veel ink.

 

Vermits ze tog nie hoorbaar zijn in de uitspraak zulle dubele leters in het derde jar ok verdwijne.

Sjelt wer sjandalig vel ink en inspaning van sjrijvers. Sjrik nie, je lert het snel...

 

Wat zijn de politiekers tog goed in hun job.

 

Naturlijk zulen de sjolboeke ok moete angepast worde, mar dat is werk vor de drukerije, die sector heft het moeilijk, dat sjelt wer enkele arbeidsplatse.

 

Verdergand op de klanke zule in het vierde jaar de versjile wegewerkt worde tuse de ‘v’ en de ‘f’ klank, en de ‘d’, ‘dt’ wort ferfange tor te algemen gekente t. Iederen wet ondertuse hoe het uitgsproke tient te worte,

en akort tuse de partije ov het te v is tie blijvt ov te f tie te v zal ferfange is op tit ogenblik niet gewete, tus is het best een betje te oevene in beite gefale. Ok de ‘ij’ wort nu ferfange tor te e, vermits tie zo wort uitgespoke.

 

In het fevte jar zal enheit gebragt worte in de ‘au’ en ‘ou’ klanke. Deze worte ferfange tor te mer universele ú.

Sjelt wer en hop leters, te unifersiteit van worte gat erop voruit, er is núweleks fersjil te merke tuse te gesjreve en te gesproke tal.

 

Alen wúwelende vrúwen zule er misjien probleme me hebe.

 

Het brengt fersjilente culture tigter be mekar, sjeelt en hop in het lere van en tal.

 

Nemt naturlek nie weg ta Antré nogaltet met zijn soep zit tie hij nie lust, mar hey, we hate het hier over te tal en niet over sjandalig dur ete.

 

Mar bedenk wel, het sjelt altet vel als je wet dat soep noit zo het gegete wort als ze opgetient wort.

 

Jadadde....

8O8O'k hop tat er nie tefel sjrevúte stan

Link to comment
  • 9 months later...

Het heeft ons wat werk en lobbywerk gekost, maar vandaag verscheen eindelijk het bericht>

 

Groene Boekje krijgt concurrentie

Het Groene Boekje krijgt vanaf augustus concurrentie van het Witte Boekje, met alternatieve spellingsregels. Dagblad Trouw en de Volkskrant hebben dat zaterdag gemeld.

 

Samen met een reeks andere media, waaronder het NOS Journaal, Vrij Nederland, Planet Internet en NRC Handelsblad, verzetten de kranten zich tegen de komst van nieuwe spellingsregels per 1 augustus. Het Genootschap Onze Taal doet ook mee. Het witte boekje gaat bestaan uit een regeloverzicht en een woordenlijst, die via www.spellingwijzer.nl toegankelijk zijn of moeten worden. Er komt ook een papieren nieuwe Spellingwijzer Onze Taal. "De regels worden eenvoudiger uitgelegd en soms iets anders toegepast dan in het Groene Boekje", aldus de initiatiefnemers op www.dewittespelling.nl. "We richten ons op gebruiksgemak, en gaan daarbij meer uit van de praktijk dan van de theorie".

 

De Nederlandse Taalunie, waarin Nederland, Vlaanderen en sinds kort Suriname samenwerken, stelde in april vorig jaar aanpassingen in de spelling van het Nederlands officieel vast in een nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal (WNT). Sinds oktober ligt het nieuwe Groene Boekje, de populaire benaming van de woordenlijst, in de winkels. In het nieuwe Groene Boekje zijn 6.000 nieuwe woorden opgenomen.

 

De ontevreden media vinden dat de officiële nieuwe spelling te veel veranderingen bevat ten opzichte van 1995, toen de regels voor het laatst werden bijgesteld. "Bovendien zijn de veranderingen veel ingrijpender van karakter dan van officiële zijde wordt voorgesteld". "Aan tal van spellingveranderingen liggen regels ten grondslag die te veel vragen van de taalkundige kennis van de taalgebruiker om ze te kunnen toepassen", vinden de bedenkers van het Witte Boekje. "De regels zijn niet leerbaar. Voorbeelden: naast cao-overleg is het VUT-premie geworden, naast Suikerfeest is het kerstfeest en naast 24-jarige is het 24 uursservice".

 

Voilà Andrè, komt dat een beetje 'te ge moet' aan je verzuchting ¿¿¿

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...